Không có ảnh

1.5.6 Escape characters

Tháng Năm 11, 2017 Mr.Shun 0
Ngôn ngữ C++ cũng cho phép chúng escape trong một số tình huống khác. Hãy bắt đầu với những literals biểu thị white spaces. \n – biểu thị […]
Không có ảnh

1.5.5 Character literals

Tháng Năm 6, 2017 Mr.Shun 0
Nếu bạn tò mò (chắc là có 😁, vì đó là tố chất của một lập trình viên giỏi), chắc chắn bạn sẽ đặt ra […]
Không có ảnh

1.5.4 Literals

Tháng Năm 6, 2017 Mr.Shun 0
Ok, chúng ta sẽ nói về một thuật ngữ mới: literal. Literal là một ký hiệu, nó xác định một cách duy nhất giá trị của […]