Lambda expression trong C++

Tháng Bảy 21, 2020 Mr.Shun 0
Lambda expression là một cách đơn giản và nhanh chóng để tạo một Functor. lambda expression là một prvalue mà kết quả của nó là […]

Function object trong C++

Tháng Bảy 17, 2020 Mr.Shun 0
Trong C++ có một cái khá hay là Function object (đối tượng hàm) hay còn gọi là Functor. Một Function object / Functor là một […]