Virtual Tables (vtable) trong C++

Tháng Chín 15, 2020 Mr.Shun 0
Đã bao giờ bạn build source code và gặp lỗi linking kiểu như thế này chưa ? Ngày xưa gặp lỗi này mình cứ […]

Function object trong C++

Tháng Bảy 17, 2020 Mr.Shun 0
Trong C++ có một cái khá hay là Function object (đối tượng hàm) hay còn gọi là Functor. Một Function object / Functor là một […]