6.4.5 Toán tử ép kiểu động (dynamic_cast) (1)

Tháng Mười Hai 24, 2017 Mr.Shun 0
Hãy cùng phân tích source code bên dưới (đây là source code của chương trình ở trang trước nhưng đã được thay đổi) → […]

4.2.2 Chuyển đổi kiểu dữ liệu ngầm định (Implicit conversions)

Tháng Mười 30, 2017 Mr.Shun 0
Hãy xem một số ví dụ sau → Như bạn đã biết, chuyển đổi ngầm định có thể xảy ra mà không cần bạn yêu cầu. Trình biên dịch quyết định nơi chúng cần được thực hiện. Tất nhiên, chúng ta cần phải nhận thức được điều […]