ĐỪNG OVERLOAD (nạp chồng) hàm bằng cách phân biệt tham số kiểu POINTER/NUMERIC

Tháng Chín 29, 2020 Mr.Shun 0
Các bro hãy cùng xem xét ví dụ sau và xem chuyện gì xảy ra nào → Ở đây chúng tôi thực hiện overload […]

Virtual Tables (vtable) trong C++

Tháng Chín 15, 2020 Mr.Shun 0
Đã bao giờ bạn build source code và gặp lỗi linking kiểu như thế này chưa ? Ngày xưa gặp lỗi này mình cứ […]

Lambda expression trong C++

Tháng Bảy 21, 2020 Mr.Shun 0
Lambda expression là một cách đơn giản và nhanh chóng để tạo một Functor. lambda expression là một prvalue mà kết quả của nó là […]

Function object trong C++

Tháng Bảy 17, 2020 Mr.Shun 0
Trong C++ có một cái khá hay là Function object (đối tượng hàm) hay còn gọi là Functor. Một Function object / Functor là một […]