5.4.3 Thể hiện của lớp

Tháng Mười Hai 8, 2017 Mr.Shun 0
Mỗi đối tượng được tạo ra từ một lớp cụ thể được gọi là một thể hiện (instance) của lớp. Từ quan điểm này, mỗi […]