4.3.20 Hoán đổi nội dung của 2 string

Khi chúng ta phải sắp xếp và phân loại, chúng ta có thể phải trao đổi nội dung của hai ô được chọn của một mảng. Chúng ta phải có một biến phụ trợ cho mục đích đó. Nếu chúng ta muốn thay thế một chuỗi (hoặc một thức uống) được lưu trữ trong Glass1Glass2, chúng ta cần một biến thứ ba (AGlass) để làm điều đó. Đây là cách nó thực hiện:

AGlass = Glass1; Glass1 = Glass2; Glass2 = AGlass;

Thật không may, điều này là không có hiệu quả khi nó liên quan đến chuỗi. Nó sẽ đơn giản hơn nhiều (và cũng nhanh hơn nhiều) không phải chuyển toàn bộ nội dung của cả hai chuỗi, mà chỉ thay thế các con trỏ xác định chúng. Tác vụ này được thực hiện bởi một hàm thành viên gọi là swap.

Hãy xem ví dụ sau →

Chúng tôi chắc chắn bạn sẽ không gặp bất kỳ khó khắn gì khi xác định chuỗi được xuất ra trên màn hình.

Chúng ta sẽ kết thúc chuyến đi vào thế giới string tại đây, mặc dù chúng tôi biết rằng có nhiều vấn đề để thảo luận và giải thích. Nhưng chúng ta sẽ trở lại với chúng khi chúng ta quen với thuật ngữ và công nghệ hướng đối tượng.