4.4.1 Name spaces là tất cả những gì xung quanh chúng ta

Thuật ngữ “name space” có thể là rất lạ đối với bạn, nhưng chúng tôi đảm bảo với bạn rằng bạn biết nó và trên thực tế bạn đang gặp nhiều name spaces khác nhau mỗi ngày. Hơn nữa, bạn là một phần của rất nhiều name spaces mặc dù bạn không nhận ra điều đó. Vâng, bạn đã gặp từ khóa “namespace” trong hầu hết các chương trình trong khóa học này, nhưng chúng tôi muốn cung cấp cho bạn một nền tảng kiến thức rộng hơn về khái niệm này trước khi chúng tôi đi sâu vào chi tiết hơn về kỹ thuật chuyên sâu.

Name space là một không gian trong đó một tên cái cụ thể có một ý nghĩa minh bạch và rõ ràng. Ví dụ, gia đình của bạn là một name space mà trong đó tên của bạn dùng để chỉ bạn và chỉ bạn mà thôi. Khi bạn rời name space ở nhà, tên của bạn sẽ không còn rõ ràng. Trong các cộng đồng lớn, bạn có thể gặp những người khác có cùng tên và có thể nếu ai đó hét tên bạn trước công chúng, một vài người có thể quay đầu theo hướng tiếng nói.

Có một phương pháp để làm cho tên cho của bạn rõ ràng hơn ? Vâng, tất nhiên. Tên của bạn phải được cung cấp bởi một tên khác với hy vọng cụm từ mới này sẽ rõ ràng trong không gian mới rộng hơn. Bạn đã có thể đã nhận thấy rằng bạn đã có một cái gì đó như thế này. Đó là tên họ của bạn, phải không nào ? Tất nhiên, rất có thể như vậy vẫn không đủ. Có thể có một người khác có cùng họ và tên với bạn. Điều này có nghĩa là cần phải sử dụng mức độ phân biệt khác nữa và như bạn đã biết, các nền văn hoá khác nhau đã tạo ra các cách xử lý các vấn đề đó khác nhau. Ví dụ: sử dụng một trong các tên của cha mẹ bạn, hoặc nơi sinh của bạn, hoặc ngày sinh của bạn, v.v …

Tất cả các thủ thuật này dẫn bạn đến cùng một giải pháp: tạo ra hoặc chọn một name space (không gian tên) nơi bạn có thể là chính mình và không nhầm lẫn với bất kỳ ai khác.


Bởi bây giờ bạn sẽ có thể xác định được hàng tá name space khác nhau ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Một số là thực, trong khi một số khác thì trừu tượng, nhưng tất cả chúng đều tồn tại để tổ chức cuộc sống của chúng ta và để giảm nguy cơ hiểu nhầm, hoặc (chính xác hơn) để tránh xung đột về tên.

Ví dụ điển hình về name space thực là biển số xe hơi. Tùy theo quy định của pháp luật địa phương, có thể mỗi quốc gia, tiểu bang, tỉnh, huyện, xã… có thể tạo ra namespace riêng để phân biệt các tấm biển của họ.

Các lĩnh vực Internet là trừu tượng hơn, nhưng không ít hữu ích. Chúng cho phép tất cả chúng ta phân biệt các trang web khác nhau có cùng tên theo mục đích, ngôn ngữ, nơi ở hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác có thể được mã hoá theo các quy ước chung của Internet. Một máy chủ được gọi là “chat” có thể là một trang web tốt cho những người đam mê mèo ở Pháp, trong khi một máy chủ khác có cùng tên có thể là nhóm nhiều người khao khát những cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh.

Hãy thử liệt kê bất kỳ ba name spaces nào đi kèm với bạn trong cuộc sống của bạn.

Sẳn sàng chưa ? Chúng ta sẽ tiếp tục chứ ?