3.1.1 Khái niệm con trỏ

Con trỏ (pointer) cũng là các giá trị, nhưng khác với các giá trị mà chúng ta đã sử dụng trừ trước đến nay. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về con trỏ ngay bây giờ.

Bộ nhớ của máy tính hiện đại ngày càng lớn hơn và nhanh hơn. Có thể bạn đã biết rằng kích thước bộ nhớ được thể hiện bằng các đơn vị được gọi là byte. Có thể bạn cũng đã biết rằng khi bạn khai báo một biến bất kỳ, biến sẽ chiếm một phần nhỏ trong bộ nhớ máy tính. Từ trước đến giờ chúng ta chỉ quan tâm đến giá trị được lưu trữ trong biến. Từ bây giờ, chúng ta cũng sẽ cần quan tâm đến việc giá trị này được lưu trữ ở đâu. Thuộc tính này của dữ liệu được gọi là địa chỉ. Tất cả chúng ta đều sống ở những địa chỉ nhất định giống như các biến “sống” ở địa chỉ của nó.

Hãy cố gắng ghi nhớ những điều quan trọng này:

  • Giá trị của biến là những gì mà biến đó lưu trữ
  • Địa chỉ của biến là thông tin về nơi mà biến này được đặt trong bộ nhớ (nơi nó sống)

Vậy con trỏ là gì ?

Con trỏ là một giá trị được sử dụng để lưu trữ thông tin về vị trí (địa chỉ) của bất kỳ kiểu dữ liệu nào khác. Chúng ta có thể nói rằng các con trỏ giống như những biển hiệu. Nó không nói bất cứ điều gì về dữ liệu được lưu mà nó chỉ cho chúng ta biết làm thế nào để lấy được dữ liệu đó.