2.3.6 Vòng lặp “while” (3)

Trở lại với thuật toán mà chúng ta đã nói gần đây. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng vòng lặp vừa được học. Nhân đây, chúng tôi muốn giới thiệu cho bạn một thứ mới lạ hơn. Từ trước tới giờ, chúng ta khai báo các biến ở một nơi và gán giá trị cho chúng ở một nơi khác.

Chúng ta có thể kết hợp hai bước này bằng cách khai báo biến và chỉ định giá trị cùng một lúc. Điều này được thực hiện bằng cách thêm ký hiệu = tiếp theo là một biểu thức có giá trị được gán cho biến tại thời điểm tạo ra nó.

Ví dụ: nếu bạn cần một biến cần giá trị bằng 0 thì bạn có thể làm như sau →

Như vậy, bây giờ chúng ta có một từ mới trong từ vựng của chúng ta: phần khai báo ở phía bên phải dấu = được gọi là một initiator. Initiator bạn đã thấy từ trước tới giờ là một literal, nhưng bạn cũng có thể sử dụng các biểu thức phức tạp hơn như sau → Chúng ta sẽ thường xuyên phải sử dụng initiator vì nó rất tiện lợi và hữu ích