1.7.8 Input (1)

Dĩ nhiên là data input (dữ liệu vào) cũng quan trọng như data output (dữ liệu ra) vậy. Rất khó để hình dung ra một chương trình (từ bây giờ gọi là program cho nó pro nhé 😀) nào mà không cần dữ liệu từ người dùng, mặc dù bạn có thể làm như sau:

  • mã hóa các dữ liệu cần thiết bên trong source code (còn gọi là mã hóa cứng – hard coding)
  • khi muốn chạy program với data khác thì sửa program, compile lại và chạy lại

Đó không phải là một giải pháp tốt. Giải pháp tốt hơn là phải lấy thông tin từ phía user, chuyển nó đến cho program, và sau đó sử dụng các thông tin đó để tính toán. Vậy C++ program lấy data từ người dùng và lưu nó vào biến như thế nào ? Hãy cùng tìm hiểu.

Cách đơn giản nhất là đảo ngược hướng của dòng dữ liệu so với data output, ta sẽ có data input:

  • sử dụng cin stream thay vì cout
  • sử dụng >> operator thay vì <<.

Toán tử >> thường được gọi là một extraction operator.

cin stream, đi cùng với extraction operator, sẽ thực hiện công việc sau:

  • truyền dữ liệu (ở dạng con người có thể đọc được) từ thiết bị. Ví dụ: console
  • chuyển dữ liệu được nhập vào sang mã máy.