1.7.6 Output (5)

Đôi khi chúng ta muốn (và đôi khi phải) chia nội dung muốn đưa ra màn hình thành nhiều dòng.

Khi chúng ta biểu diễn nhiều kết quả khác nhau trên cùng một dòng text, nó trông sẽ không đẹp và bạn sẽ không muốn nhìn vào nó. Một dòng thì có thể chấp nhận được nhưng hàng nghìn dòng viết như thế sẽ làm cho bạn phát điên vì trông nó rối hết cả mắt. Chúng ta có thể chia thành nhiều dòng theo 2 cách.

Cách thứ nhất, chúng ta có thể sử dụng một ký tự điều khiển gọi là “newline” và viết nó như này \n (chú ý: chúng ta sử dụng 2 ký tự để viết nó nhưng trình biên dịch coi nó như một ký tự mà thôi).

Ký tự newline cưỡng ép console kết thúc dòng hiện tại và bắt đầu một dòng mới.

Chúng ta có thể làm việc đó bằng một cách khác là sử dụng một manipulator gọi là endl (có nghĩa là “end line”).

Đoạn code bên dưới →

sử dụng 2 cách để làm console để làm cho console hiển thị 3 dòng text như sau: