Không có ảnh

2.2.6 Kiểu bool

Tháng Bảy 9, 2017 Mr.Shun 0
George Boole (1815 –1864) là một nhà toán học người Anh, nhà triết học và nhà logic học và chúng tôi đang nói về anh […]