2.3.1 Hai chương trình đơn giản (1)

Bây giờ chúng tôi sẽ ví dụ cho bạn một số chương trình đơn giản nhưng đầy đủ. Chúng tôi sẽ không giải thích chúng một cách chi tiết, bởi vì các comment trong đó đã đủ nói lên tất cả rồi.

Tất cả các chương trình giải quyết cùng một vấn đề: – tìm số lớn nhất và in nó ra.

Hãy bắt đầu với các trường hợp đơn giản nhất – làm thế nào để xác định số lớn hơn trong hai số.