2.3.2 Hai chương trình đơn giản (2)

Bây giờ chúng ta hãy cố gắng tìm lớn nhất trong ba số. Chúng ta tìm số lớn hơn trong hai số đầu tiên và  sau đó so sánh nó với số thứ ba →