2.3.4 Vòng lặp “while” (1)

Bạn thường mất bao nhiêu thời gian để rửa tay ? 10 giây ? Một phút ? Nhiều hơn ? Hay nó phụ thuộc vào mức độ bẩn của tay bạn ? Khi bàn tay của bạn đang rất bẩn, bạn rửa chúng lâu hơn. Nếu không, bạn sẽ tốn ít thời gian hơn. Bạn có đồng ý với mệnh đề này không →

while my hands are dirty I am washing my hands

Mệnh đề này cũng đồng nghĩa với việc nếu tay bạn không bẩn thì bạn sẽ không rửa chúng..

Bạn có biết bạn gần như vừa học xong một trong những vòng lặp trong ngôn ngữ C++ không ?. Về cơ bản, nó trông như thế này →

while (conditional_expression)

statement;

Nếu bạn nghĩ rằng nó trông tương tự câu lệnh if thì bạn đang nhận định khá chính xác. Thật vậy, chỉ có một điểm khác biệt: chúng tôi đã thay thế từ “if” (nếu) bằng từ “while” (trong khi). Sự khác biệt về ngữ nghĩa là quan trọng hơn: khi điều kiện được đáp ứng, if sẽ thực hiện câu lệnh của nó chỉ một lần; còn while thì thực hiện lặp đi lặp lại nếu conditional_expression vẫn “true”