Một số từ viết tắt hay sử dụng trong mail làm việc hàng ngày

Một số anh em mới đi làm khi đọc mail gặp một số từ viết tắt là méo hiểu gì. Để giúp anh em thích nghi nhanh hơn với môi trường làm việc thực tế ở công ty thì www.cppdeveloper.com xin cung cấp cho các bạn một số từ viết tắt thông dụng sau:

ASAP – As Soon As Possible: Càng sớm càng tốt. BTW – By The Way: Nhân tiện đây. COB – Close Of Business: Kết thúc giờ làm việc. EOD – End Of Day: Cuối ngày. FYA – For Your Action: Công việc cho bạn. FYI – For Your Information: Thông tin cho bạn. NDA – Non-Discloser Agreement: Thỏa thuận bảo mật. POC – Proof Of Concept: Chứng minh tính khả thi. TBA – To Be Assigned / To Be Action: Sẽ được bổ nhiệm / sẽ được tiến hành. TBD – To Be Define / To Be Decided: Sẽ được xác định sau / sẽ được quyết định sau. TOC – Table Of Content: Mục lục. TOM – Tomorrow: Ngày mai.

— Author: Phạm Minh Tuấn —

Solution Architect tại FPT Software

2 bình luận

Đã đóng bình luận.