7.3.1 Khuyến cáo

Trước khi bắt đầu thảo luận chi tiết hơn về nạp chồng toán tử trong C++, chúng tôi cần đưa ra một khuyến cáo.

Đừng quên rằng các toán tử được nạp chồng sẽ không cung cấp gì cho bạn ngoài việc gọi hàm theo một cách thông minh hơn. Chúng không làm tăng hiệu quả của code cũng như độ tin cậy của nó. Nhưng chúng có thể cải thiện đáng kể khả năng đọc của code. Chúng cũng có thể làm cho code ngắn hơn. Nhưng đừng quên rằng lạm dụng công cụ đó có thể gây phản tác dụng và có thể làm mất rất nhiều thời gian để điều tra.

Trong các dự án thật thì đừng đùa nghịch với toán tử chỉ cho vui. Chúng không phải là đồ chơi. Hãy sử dụng chúng khi bạn hoàn toàn chắc chắn rằng những lợi ích mang lại sẽ lớn hơn những rủi ro.

Đừng bao giờ làm những trò đùa ngu ngốc. Đừng làm toán tử ‘+’ thực hiện phép trừ. Nó chẳng vui tẹo nào.