7.1.7 Code toán tử >> (2)

Bây giờ chúng ta cần viết định nghĩa cho toán tử như sau →

Hàm main được sửa thành như sau →

Có ngon thì hãy thử sử dụng toán tử >> với một biểu thức hoặc một literal xem. Nó sẽ xuất hiện lỗi biên dịch ngay.