5.1.2 Khái niệm lớp (class)

Từ “class” có nhiều ý nghĩa, nhưng không phải tất cả chúng đều hợp với ý tưởng của chúng ta. Đối với mục đích của chúng ta thì “class” có nghĩa giống như một loạiTừ “class” có nhiều ý nghĩa, nhưng không phải tất cả chúng đều hợp với ý tưởng của chúng ta. Đối với mục đích của chúng ta thì “class” có nghĩa giống như một loạiChúng tôi sẽ cố gắng chỉ ra một vài class chúng tôi nghĩ là tốt (hy vọng vậy) để ví dụ về khái niệm này.Bây giờ chúng ta hãy tìm xem xét một chút về vấn đề phương tiện đi lại. Tất cả các phương tiện hiện có (và chưa có mặt) trên thế giới đều có liên quan với nhau bằng một tính năng quan trọng: khả năng di chuyển. Bạn có thể nói, “Ok, con chó của tao cũng chuyển động – vậy con chó của tao có là một chiếc xe không?” Không, tất nhiên là không.

Tuy nhiên chúng ta phải cải thiện định nghĩa, làm nó phong phú thêm bằng các tiêu chí khác, phân biệt xe cộ với các sinh vật và vật thể khác. Chúng tôi đề xuất những điều sau đây: xe là các thực thể nhân tạo được tạo ra để vận chuyển và do con người điều khiển. Như vậy con chó không thể là chiếc xe được.

Class “vehicles” là rất rộng. Quá rộng. Chúng ta cần xác định một số class chuyên biệt hơn. Các class chuyên biệt được (sẽ được) được gọi là “sub-classes” (lớp con). Class “vehicles” sẽ là một “super-class” (lớp cha) cho tất cả. Lưu ý rằng phân cấp phát triển từ trên xuống dưới, giống như rễ cây. Lớp chung nhất và rộng nhất luôn ở trên cùng (super) trong khi con cháu của nó dưới (subs).

Chúng tôi chắc chắn bạn có thể chỉ ra một số class con cho class “vehicles”. Có rất nhiều cách phân loại. Chúng tôi đã chọn một số dựa trên môi trường và chúng tôi nói rằng có ít nhất bốn tiểu nhóm:

  • land vehicles (xe đường bộ)
  • water vehicles (xe đường thủy)
  • air vehicles (xe hàng không)
  • space vehicles (xe không gian)

Chúng ta sẽ chỉ thảo luận về class đầu tiên – class “land vehicles”. Các phương tiện giao thông đường bộ có thể được phân chia thêm tùy thuộc vào cách chúng tác động lên mặt đất. Vì vậy, chúng ta có thể phân chia thành

  • wheeled vehicles (xe lăn)
  • tracked vehicles (xe tải)
  • hovercraft (tàu)

Thứ bậc chúng tôi đã tạo ra được minh họa bằng hình bên dưới →

Lưu ý hướng của các mũi tên luôn luôn chỉ đến class cha. Lớp cấp cao nhất là một ngoại lệ – nó không có class cha của nó.