2.6.7 Mảng nhiều chiều (2)

Chúng ta hãy đi sâu hơn vào bản chất của mảng đa chiều. Để tìm bất kỳ phần tử nào của mảng hai chiều, chúng ta phải sử dụng hai “toạ độ”: một theo chiều dọc (số hàng) và một theo chiều ngang (số cột).

Hãy tưởng tượng rằng chúng ta đang phát triển một phần mềm cho một trạm thời tiết tự động. Thiết bị ghi lại nhiệt độ không khí trên cơ sở từng giờ và thực hiện trong suốt tháng. Điều này cho chúng ta tổng cộng 24 * 31 = 744 giá trị.

Hãy thử thiết kế một mảng có khả năng lưu trữ tất cả các kết quả này. Trước tiên, chúng ta phải quyết định loại dữ liệu nào là tốt nhất cho ứng dụng này. Trong trường hợp này thì số float sẽ tốt nhất, vì nhiệt kế của chúng ta có thể đo nhiệt độ với độ chính xác 0,1 độ C.

Tiếp theo, các hàng sẽ ghi giá trị các lần đọc vào mỗi giờ (vì vậy hàng sẽ có 24 phần tử) và mỗi hàng sẽ được gán cho một ngày trong tháng (vì vậy chúng ta cần 31 hàng). Chúng ta cần khai báo như sau →

Bây giờ chúng ta sẽ thử xác định nhiệt độ buổi trưa trung bình hàng tháng. Chúng ta sẽ cộng giá trị của tất cả 31 lần đọc vào buổi trưa và chia tổng cho 31. Giả định rằng nhiệt độ lúc nửa đêm được ghi đầu tiên →

Bây giờ, hãy tìm nhiệt độ cao nhất trong tháng →

Bây giờ chúng ta muốn đếm những ngày mà nhiệt độ vào buổi trưa ít nhất là 20 độ C →

Bây giờ chúng ta sẽ lấp đầy toàn bộ mảng bằng các số 0 để chuẩn bị cho việc sử dụng trong tháng tới →