Không có ảnh

2.6.4 Khởi tạo mảng

Tháng Chín 25, 2017 Mr.Shun 0
Vâng, bạn có thể khởi tạo mảng, tức là chỉ định các giá trị ban đầu cho chúng vào thời điểm khai báo. Chúng ta […]
Không có ảnh

2.5.2 switch – case (2)

Tháng Chín 16, 2017 Mr.Shun 0
Chúng ta sẽ thay đổi một chút chương trình ở bài trước. Giả sử rằng chương trình của chúng ta sẽ được thỏa mãn (nó […]
Không có ảnh

2.5.1 switch – case (1)

Tháng Chín 16, 2017 Mr.Shun 0
Chúng ta đã được học về câu lệnh if, và khi có nhiều câu lệnh if được đặt liên tiếp nhau thì nó trông sẽ như thế […]