1.4.9 Cộng 1 ngôi

Tương tự như toán tử trừ, toán tử cộng cũng có thể được sử dụng như toán tử một ngôi – vai trò của nó là giữ nguyên dấu. Hãy xem đoạn code sau →

Mặc dù nó đúng về cú pháp nhưng trên thực tế nó không có tác dụng gì cả, sử dụng toán tử + trong trường hợp này chỉ gây rối rắm và khó hiểu. Bạn nên code đơn giản như sau →