1.4.5 Chia

Dấu gạch chéo / là toán tử chia. Giá trị đằng trước dấu / là số bị chia, giá trị đứng sau dấu / là số chia. Hãy xem source code bên dưới, k sẽ bằng 2, z sẽ bằng 0.5.

Có lẽ bạn cũng biết là chia cho 0 là việc bị nghiêm cấm, nhưng hình phạt vì vi phạm quy tắc đó sẽ đến với bạn vào những thời điểm khác nhau. Nếu bạn viết như vậy thì bạn sẽ nhận được một lỗi biên dịch, lỗi trong thời gian chạy (runtime error) hoặc thông báo trong thời gian chạy. Nói chung lỗi chia cho 0 sẽ gây những hậu quả nghiêm trọng làm cho chương trình của bạn không thể chạy đúng được. Về cơ bản, bạn không nên chia cho 0 như ví dụ dưới đây.

Trong ví dụ sau đây, compiler sẽ không nói gì với bạn, nhưng khi bạn chạy chương trình thì kết quả có thể làm bạn bất ngờ: y sẽ nhận một giá trị đặc biệt có tên là inf (viết tắt của infinitive). Nói chung, các hoạt động bất hợp pháp thuộc loại này được gọi là ngoại lệ – exception

Khi bạn gặp ngoại lệ trong chương trình của mình, bạn nên xử lý một các phù hợp, chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề này sau.