1.4.13 Danh sách độ ưu tiên

Vì bạn mới làm quen với toán tử của ngôn ngữ C++ nên việc trình bày một danh sách đầy đủ độ ưu tiên có thể không phải là một ý tưởng tốt. Thay vào đó, chúng tôi sẽ đưa ra cho bạn dạng rút gọn của danh sách, và chúng tôi sẽ mở rộng trên nó một cách nhất quán trong quá trình giới thiệu những toán tử mới.

Bây giờ chúng ta có một bảng như sau →

Đố vui một chút nhé. Chúng tôi muốn kiểm tra để chắc là bạn hiểu khái niệm binding. Chúng ta sẽ làm việc với biểu thức sau → 2 * 3 % 5

Toán tử *% có cùng độ ưu tiên, vì vậy bạn chỉ có thể tính ra kết quả nếu bạn hiểu về binding direction. Bạn đã sẵn sàng chưa ??

Vâng, bạn đã đúng, kết quả là 1. Xin chúc mừng ! Còn nếu chẳng may bạn trả lời sai thì hãy xem lại phần 1.4.12 Binding nhé.