1.4.12 Binding

Binding của toán tử sẽ xác định thứ tự thực hiện tính toán với những toán tử có cùng độ ưu tiên, đặt cạnh nhau trong cùng một biểu thức.

Ví dụ:

2 + 3 + 5

Hầu hết các toán tử trong C++ có left-sided binding, có nghĩa là thứ tự tính toán của biểu thức trong ví dụ trên là  là từ trái qua phải. 3 sẽ được cộng với 2 sau đó kết quả sẽ được cộng với 5.

Ngay lúc này bạn có thể thở dài và nói rằng trẻ con cũng biết rằng phép cộng có tính giao hoán nên thứ tự thực hiện chả có ý nghĩa gì cả. Đúng vậy, bạn đã đúng nhưng … chưa hoàn toàn đúng 😁. Phép cộng thực hiện bởi máy tính không phải lúc nào cũng giao hoán. Chúng tôi sẽ giải thích chi tiết hơn sau, hãy kiên nhẫn và tin tưởng.