1.2.5 Bắt đầu với chương trình đầu tiên của bạn (5)

Bên trong main function chúng ta cần viết những gì mà function của chúng ta (cũng chính là chương trình) sẽ làm.

Đầu tiên, chú ý dấu “;” (semicolon) ở cuối dòng. Mỗi câu lệnh (statement) trong C++ phải kết thúc bằng dấu “;”. Nếu không thì khi compile chương trình sẽ bị lỗi.

Chúng ta sử dụng phần tử có tên là cout để hiện thị text lên màn hình (được chỉ thị bởi ký tự kép <<, nó chỉ ra hướng mà text được gửi đi). Bạn có thể thắc mắc là làm sao biết được cout sẽ làm việc đó cho chúng ta ? Vâng, chúng ta có thể biết được điều đó bởi vì trong tiêu chuẩn của ngôn ngữ C++ nói như vậy.

Phần tử cout (trên thực tế là một đối tượng – object, nhưng chúng tôi chưa muốn mang khái niệm này vào đây vội, hãy để sau) phải được cung cấp cái gì đó để để hiển thị ra màn hình. Trong chương trình của chúng ta thì cái đó chỉ là text. Để đơn giản thì chúng ta có thể giả định rằng các chuỗi ký tự trong C++ luôn luôn nằm trong dấu ngoặc kép – bằng cách này thì compiler sẽ nhận ra những văn bản được gửi đến người dùng của chương trình, và những văn bản đó sẽ được compiler dịch sang ngôn ngữ máy. Sự khác biệt này là rất quan trọng, hãy xem:

int main(void);

Dòng trên là prototype của function main

“int main(void);”

Còn dòng này không phải là prototype của function main, mà chỉ là một chuỗi ký tự trông giống như source code. Compiler không quan tâm đến những gì nằm giữa dấu ngoặc kép, và vì vậy nó không coi đấy là source code.

Nó hoạt động như thế nào ? Chúng ta có thể hình dung nó như thế này: việc thực thi của function main sẽ được tạm ngưng (chúng ta có thể nói rằng nó rơi vào trạng thái ngủ) và trong thời gian đó cout cùng với << (loại biểu tượng này gọi là operator) sẽ hiển thị text ra màn hình. Khi text đã được hiển thị, function main thức dậy và tiếp tục hoạt động của nó.

Dạng source code ở trên là tự nhiên nhất và có lẽ là dễ đọc nhất với con người, nhưng bạn vẫn có thể tự do viết nó theo cách khác. Ví dụ:

Trong ngôn ngữ C++, không cần thiết phải viết 1 câu lệnh trên 1 dòng. Bạn có thể đặt 2 (hoặc nhiều hơn) câu lệnh trên cùng một dòng, hoặc tách một câu lệnh ra nhiều dòng khác nhau, nhưng nhớ rằng khả năng đọc được (readability) bởi con người là yếu tố rất quan trọng, đừng h-i-ế-p r-â-m não bộ của đồng nghiệp bằng cách viết những dòng code khó đọc.