Không có ảnh

1.4.4 Nhân

Tháng Mười Hai 26, 2016 Mr.Shun 0
Một dấu * là một toán tử nhân. Nếu nhìn vào đoạn code dưới đây, bạn sẽ thấy rằng biến k được thiết lập giá […]
Không có ảnh

1.4.3 Toán tử

Tháng Mười Hai 26, 2016 Mr.Shun 0
Một toán tử là một ký hiệu của ngôn ngữ lập trình, nó có thể hoạt động trên các giá trị. Ví dụ, một toán tử […]
Không có ảnh

1.3.4 Từ khóa

Tháng Mười Hai 13, 2016 Mr.Shun 0
Hãy nhìn vào hình trên bạn sẽ thấy một danh sách các từ, chúng đóng vai trò rất quan trọng trong mỗi chương trình C++. Chúng […]
Không có ảnh

1.3.3 Biến (2)

Tháng Mười Hai 13, 2016 Mr.Shun 0
Kiểu dữ liệu là một thuộc tính duy nhất xác định các giá trị có thể được lưu bên trong các biến. Chúng ta đã gặp […]
Không có ảnh

1.3.2 Biến (1)

Tháng Mười Hai 12, 2016 Mr.Shun 0
Như vậy ngôn ngữ C++ cho phép chúng ta viết những con số. Có lẽ bạn sẽ không ngạc nhiên rằng chúng ta có thể […]