1.2.1 Bắt đầu với chương trình đầu tiên của bạn (1)

Bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một chương trình rất đơn giản viết bằng C++. Chúng tôi sẽ sử dụng ví dụ này để trình bày một số nguyên tắc cơ bản của ngôn ngữ. Chương trình sẽ được chỉnh sửa nhiều lần để trở nên phóng phú hơn với nhiều yếu tố bổ sung khác nhau để mở rộng kiến thức lập trình. Bạn đã sẵn sàng chưa ? OK, bắt đầu thôi nào !!

Chúng ta mong muốn chương trình đầu tiên sẽ làm gì ? Rất đơn giản thôi nhé, một dòng chữ ngắn sẽ xuất hiện trên màn hình. Giả sử dòng chữ là như sau: “La toi ! Chuong trinh dau tien day, he he !”

Các bước mà chương trình đầu tiên của chúng ta cần phải thực hiện là gì ? hãy cố gắng liệt kê ra:

  1. bắt đầu chương trình
  2. ghi dòng chữ lên màn hình
  3. kết thúc chương trình

Loại cấu trúc mô tả các bước thực hiện của chương trình như thế này được gọi là thuật toán.

Bây giờ thì đã đến lúc nhìn vào chương trình. Nó đây →

Nếu bạn mới bắt đầu học lập trình thì sẽ thấy có vẻ nguy hiểm đúng không ? Thường thôi, chúng ta sẽ cùng nhau đi từng dòng lệnh của chương trình một cách cẩn thận, và tìm hiểu ý nghĩa cũng như mục đích của nó. Đối với những bạn đã biết một chút về C++ thì có thể cho rằng nó quá đơn giản và có phần trẻ con. Nhưng chúng tôi làm điều này là có mục đích – chúng ta không xây dựng thành Rome trong một ngày hay trong một tuần! Hãy cứ bình tĩnh và học từ từ, mọi thứ sẽ ngấm dần dần ^^

Tiếp tục quẩy nào !