0.5 Công cụ online: cpp.sh

Một công cụ online khác với các tính năng tương tự ideone là C++ shell (http://cpp.sh). Bạn không cần phải đăng ký để sử dụng C++ shell. Nguyên tắc hoạt động của nó cũng tương tự ideone, tuy nhiên C++ shell không có nhiều tính năng bằng ideone (Ví dụ: bạn không thể lưu hoặc công khai source code của bạn). Và cũng không có kênh hỗ trợ cho những người sử dụng công cụ này (đây chẳng phải là vấn đề gì to tát vì thực ra bạn cũng không cần hỗ trợ đâu vì nó rất dễ sử dụng).

Nào, bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu những bài học thôi !!