Build Android Automotive OS từ Android Open Source Project (AOSP)

Trong nội dung bài viết này mình sẽ hướng dẫn anh em build Android Automotive OS và chạy trên emulator.

Môi trường build (đã test OK)

  • OS: Ubuntu 16.04 64 bit
  • CPU: 4 core x 2.2GHz
  • RAM: 16Gb
  • SSD: 250Gb

Setup môi trường

– Update package manager của Ubuntu – Cài repo – Cài git – Cài dependencies

Download AOSP source code

– Tạo folder chứa source – Khởi tạo repo

Lệnh repo init ở trên sẽ tải xuống file XML có tên là manifest chứa thông tin về tất cả các git repository và version tương ứng cấu thành nên AOSP. Nếu bạn muốn giới hạn dung lượng tải xuống, bạn có thể đặt độ sâu phiên bản tải xuống thành 1

Ở đây mình down source tương ứng với Android 9 (Pie) – Sync source

Lệnh này sẽ bắt đầu download tất cả các repository cần thiết. Tùy tốc độ mạng có thể mất vài giờ hoặc cả một ngày để việc download hoàn tất.


Build Car Emulator image

– Setup cache cho compiler – Config RAM cho JVM – Config biến môi trường cho Android build system lệnh này sẽ output ra như sau – Config build target bằng lệnh lunch output → – Build

lệnh trên sẽ thực hiện build source với 8 thread (số thread được chỉ định thông thường sẽ = 2 x số core vật lý của CPU). Thời gian build sẽ mất một vài giờ đồng hồ. Giờ là lúc chúng ta đi uống vài tách cafe hoặc trà đá trước khi quay trở lại. Sau khi build thành công màn hình sẽ display như sau →


Chạy Car Emulator

Các image output sẽ nằm trong aosp/out/target/product/generic_x86_64/
  • ramdisk.img: Chính là root filesystem, được generated từ folder /root
  • system.img: Image sẽ được mount vào /system trên root filesystem, chứa thư viện của framework và system applications
  • userdata.img: Image sẽ được mount vào /data trên root filesystem, chứa userdata
Để chạy emulator luôn trên Ubuntu host gõ lệnh sau (vẫn trên cùng terminal dùng để build)

Android Car emulator

Để chạy emulator trên Windows mình sẽ hướng dẫn ở bài khác.

— Phạm Minh Tuấn (Shun) —