4.3.9 Độ dài của string

Mỗi chuỗi đều có độ dài của nó. Ngay cả một chuỗi rỗng (không có ký tự nào cả) cũng có chiều dài bằng không. Rõ ràng là trong một số tình huống chúng ta có thể muốn biết một chuỗi cụ thể có độ dài bao nhiêu. Thông tin này được cung cấp bởi hai hàm thành viên song sinh. Tên của chúng là khác nhau, nhưng hành vi của họ là giống hệt nhau. Chúng ta có thể nói rằng các hàm này là từ đồng nghĩa.

Nguyên mẫu không chính thức của chúng trông như sau:

Tất nhiên, cả hai biến số int có giá trị như nhau.

Cả hai hàm trả lại một giá trị bằng với số lượng các ký tự đang được lưu trữ trong một string.

Hãy xem chương trình sau →

Mặc dù hơi phức tạp nhưng hãy cố gắng dự đoán kết quả.

Vâng, nó là 2.

Chúng tôi khuyến khích bạn thử nghiệm, biên dịch và chạy chương trình. Sau đó hãy thử thay

thành

và chạy lại chương trình, hãy xem nó thay đổi như thế nào và suy nghĩ xem tại sao lại như vậy.