3.8.1 Các công cụ khác nhau cho những việc khác nhau

Các nhiệm vụ khác nhau đòi hỏi các công cụ khác nhau, mặc dù các công cụ này có thể có cùng một tên. Ví dụ: công cụ có tên “con dao” trông rất khác khi nó được sử dụng bởi bác sỹ phẫu thuật, đầu bếp hoặc kẻ giết người hàng loạt. Chúng tôi đã nói trước rằng chúng tôi không được phép có biến và hàm cùng tên. Đã đến lúc hỏi xem chúng ta có thể có nhiều hàm cùng tên hay không.

Vâng, có thể. Điều tự nhiên là chúng ta có thể muốn có các công cụ khác nhau có cùng tên được sử dụng cho các mục đích khác nhau. Ví dụ, chúng ta cần một hàm để tìm số lớn hơn của trong hai số. Nó rất đơn giản →

Hãy tưởng tượng rằng một ngày nào đó nhu cầu của chúng ta tăng lên và chúng ta đột nhiên muốn có một hàm có thể tìm thấy số lớn nhất trong ba giá số. Chúng ta sẽ làm gì?

Tất nhiên, chúng ta có thể sử dụng hàm max ở trên, giả sử rằng chúng ta muốn tìm số lớn nhất trong các biến a, b c, có thể làm như sau:

Nhưng chúng tôi không thích làm kiểu này tý nào. Nó không phải là cách hay và hiệu quả. Sẽ là tốt hơn nếu quên đi hàm cũ của chúng ta và viết một hàm mới phù hợp với những gì chúng tôi muốn.

Vậy chúng ta đặt tên hàm mới là gì ? Đặt tên nó giống tên hàm cũ là max được không ?

OK, hoàn toàn được. Tên này hoàn toàn phù hợp với vai trò và mục đích của hàm. Hãy xem đoạn mã sau đây →