1.6.8 Bảng độ ưu tiên các toán tử

Lựa chọn thứ 2 là lựa chọn thuận tiện và phổ biến hơn: chúng ta có thể sử dụng câu trả lời để đưa ra quyết định về tương lai trong chương trình của chúng ta. Chúng ta sử dụng một câu lệnh đặc biệt cho mục đích này (câu lệnh này sẽ được nói đến ngay ở phần tiếp theo).

Bây giờ chúng ta cần phải cập nhật bảng mô tả độ ưu tiên của các toán tử. Bây giờ nó sẽ trông như thế này →

  Hãy nhớ là độ ưu tiên ở dòng bên trên sẽ cao hơn dòng bên dưới, toán tử bên trái sẽ cao hơn toán tử bên phải.