1.3.4 Từ khóa

Hãy nhìn vào hình trên bạn sẽ thấy một danh sách các từ, chúng đóng vai trò rất quan trọng trong mỗi chương trình C++. Chúng được gọi là từ khóa (keywords). Chúng ta không thể sử dụng chúng để đặt tên: cả tên biến, tên function hay tên của bất cứ phần tử nào. Ý nghĩa của các từ khóa này được xác định trước và không thể thay đổi được.

Nhưng rất may là trình biên dịch C++ lại phân biệt chữ hoa và chữ thường, bạn có thể thay đổi những từ khóa này bằng cách thay đổi bất cứ chữ cái nào, và nó sẽ tạo ra một từ mới không còn là từ khóa nữa.

Ví dụ, bạn không thể làm như sau:

int int;

Bạn không thể đặt tên biến là int – điều này là nghiêm cấm.

Nhưng bạn có thể làm như sau:

int Int;