Tạo project trên Visual Studio cho source code có sẵn

Có nhiều khi chúng ta có sẵn một cục source (có thể là nhảy ở đâu đó, khách hàng gửi, bla bla…) và muốn làm việc với nó trên Visual Studio (viết tắt: VS) để tận hưởng những công cụ mạnh mẽ của Visual như khả năng highlight, tự động format source, tích hợp trình làm việc với SVN, Git… Khi đó chúng ta cần tạo new project chứa toàn bộ source code mà chúng ta có. Sau đây là tutorial

  • Mở Visual Studio lên, chọn File > New > Project From Existing Code…

Tạo project mới

  • Chọn kiểu project: Chọn một trong 3 kiểu là: Visual C++, Visual Basic hoặc Visual C#Next

Chọn kiểu project

  • Chỉ định đường dẫn đến source, tên project → Next

Chỉ định đường dẫn, tên project

  • Cấu hình cho project:

Bước này mục đích là để phục vụ cho việc build source trên VS, nếu không cần build trên VS thì có thể bỏ qua. Thường thì không cần vì nếu source này build trên VS thì nó đã phải có sẵn file solution cho VS rồi chứ không cần phải tạo thủ công như thế này → Tự tin bấm Finish

Cấu hình cho project

  • Sau khi bấm Finish ta có một Project như sau

Để project hiển thị source tree giống như cấu trúc folder trên disk thì bấm vào biểu tượng “Show All Files” như hình dưới

→ Và đây là kết quả

 

CODE CODE VÀ CODE THÔI. CHÚC ANH EM ENJOY ! HAPPY CODING !

— Author: Phạm Minh Tuấn —

DEV quèn có tâm