5.3.5 Con trỏ “this”

Tháng Mười Hai 4, 2017 Mr.Shun 0
Mỗi đối tượng đều có một phần tử đặc biệt có các tính chất sau: Tên của nó là this Không được khai báo rõ ràng […]