4.3.6 So sánh string (1)

Tháng Mười Một 1, 2017 Mr.Shun 0

Các chuỗi (giống như bất kỳ dữ liệu khác) có thể được so sánh. Trường hợp đơn giản nhất xảy ra khi bạn muốn kiểm […]