[CODE FUN] Chém về C/C++ compiler

Hồi còn newbie lơ ngơ mỗi lần code thiếu dấu “;” build code bị compiler nó phang cho bản tấu lỗi dài mấy trang mà hoảng vc.

Khi thiếu ; thì nó nối mấy dòng lệnh với nhau nên compiler nó không báo thiếu dấu ; mà toàn báo ba lăng nhăng đọc thốn vãi. Giờ riết cũng quen, nếu đọc thấy line nó báo lỗi với lỗi nó thông báo méo liên quan gì đến nhau thì đoán ngay chắc thiếu ; quanh đây cmnr 😁😁😁😁😁😁

 

— Phạm Minh Tuấn (Shun) —