Virtual Tables (vtable) trong C++

Tháng Chín 15, 2020 Mr.Shun 0

Đã bao giờ bạn build source code và gặp lỗi linking kiểu như thế này chưa ?

Ngày xưa gặp lỗi này mình cứ […]