Function object trong C++

Tháng Bảy 17, 2020 Mr.Shun 0
Trong C++ có một cái khá hay là Function object (đối tượng hàm) hay còn gọi là Functor. Một Function object / Functor là một […]