6.4.5 Toán tử ép kiểu động (dynamic_cast) (1)

Tháng Mười Hai 24, 2017 Mr.Shun 0

Hãy cùng phân tích source code bên dưới (đây là source code của chương trình ở trang trước nhưng đã được thay đổi) →

[…]