C++ NÂNG CAO

C++ nâng cao bao gồm những kiến thức dành cho đối tượng là các bạn đã nắm chắc kiến thức phần C++ cơ bản, muốn bổ sung thêm các kiến thức chuyên sâu hơn, khó hơn để có thể lên trình Senior. Ở phần này mình sẽ không trình bày theo kiểu giáo trình mà sẽ chia kiến thức thành các topic riêng. Các bạn không cần phải đọc tuần tự mà có thể chọn đọc những topic mà mình quan tâm, phù hợp với công việc và mục đích riêng.

===================== – MỤC LỤC –

Topic 1: Xử lý ngoại lệ

Topic 2: Run-time type identification (RTTI)

Topic 3: Thư viện template chuẩn (STL)

T.B.D