ĐỪNG OVERLOAD (nạp chồng) hàm bằng cách phân biệt tham số kiểu POINTER/NUMERIC

Tháng Chín 29, 2020 Mr.Shun 0
Các bro hãy cùng xem xét ví dụ sau và xem chuyện gì xảy ra nào → Ở đây chúng tôi thực hiện overload […]

Virtual Tables (vtable) trong C++

Tháng Chín 15, 2020 Mr.Shun 0
Đã bao giờ bạn build source code và gặp lỗi linking kiểu như thế này chưa ? Ngày xưa gặp lỗi này mình cứ […]