Kết quả khảo sát Lập trình viên năm 2019 của StackOverflow

Ngày 09/04/2019, StackOverflow đã công bố báo cáo khảo sát Lập trình viên (LTV) 2019 trên trang https://insights.stackoverflow.com.

Khảo sát Lập trình viên hàng năm của StackOverflow, là cuộc khảo sát lớn nhất và toàn diện nhất về những LTV trên toàn thế giới. Mỗi năm, StackOverflow  lại thực hiện một cuộc khảo sát bao gồm tất cả mọi thứ, từ các công nghệ ưa thích của LTV đến các sở thích công việc của họ. Năm nay đánh dấu năm thứ 9 StackOverflow công bố kết quả khảo sát LTV hàng năm, gần 90.000 LTV đã thực hiện cuộc khảo sát dài 20 phút vào đầu năm nay. Mặc dù cuộc khảo sát của StackOverflow có phạm vi tiếp cận rộng nhưng họ cũng thừa nhận rằng kết quả của này không thể đại diện cho tất cả cộng đồng LTV.

Hôm nay mình sẽ điểm qua một số thông tin chính trong kết quả khảo sát này cho anh em tham khảo.

Mạng xã hội được LTV sử dụng nhiều nhất: Reddit

Ngôn ngữ (Programming | Scripting | Markup) được các LTV sử dụng nhiều nhất: Javascript

Web Framework phổ biến nhất: jQuery

Các Framework, Libraries, và Tools khác: phổ biến nhất là Node.js

Database phổ biến nhất: MySQL

Platform phổ biến nhất: Linux

IDE được sử dụng nhiều nhất: Visual Studio Code

Hệ điều hành được các LTV sử dụng để làm việc nhiều nhất: Windows

80.0% các tổ chức, công ty không sử dụng hoặc phát triển công nghệ Blockchain

Hầu hết những người được hỏi trong cuộc khảo sát nói rằng các tổ chức của họ không sử dụng hoặc triển khai công nghệ blockchain và việc sử dụng phổ biến nhất được báo cáo là bên ngoài lĩnh vực tiền tệ.

Ngôn ngữ lập trình được trả lương cao nhất: Clojure

Mức lương trung bình của LVT xếp theo chuyên môn: Cao nhất là Engineering manager

Người có ảnh hưởng nhất trong giới công nghệ: Elon Musk

———-

— Phạm Minh Tuấn (Shun) —