Google Search thêm tính năng Highlight và Preview câu trả lời trên Stack Overflow

    Đầu tháng 12/2017 Google Search đã có thêm tính năng Highlight và Preview các kết quả được tìm thấy trên Stack Overflow.

Cụ thể, khi chúng ta search một vấn đề gì đó, nếu Google Search tìm thấy các kết quả trên Stack Overflow, ngay bên dưới kết quả Google sẽ liệt kệ các câu trả lời cùng với số lượng vote cho mỗi câu trả lời đó. Ngoài ra Google Search sẽ Highlight bằng cách bôi màu xanh vào câu trả lời đã được chấp nhận bởi người đưa ra câu hỏi trên StackOverflow.

Nhờ các thông tin đó chúng ta có thể sàng lọc các kết quả, bỏ qua các câu trả lời không được chấp nhận hoặc có lượng vote thấp, nhờ đó tiết kiệm được thời gian nâng cao hiệu quả Search.

Hy vọng tip nhỏ này sẽ giúp ích cho anh em coder khi làm việc với Giáo Sư Google.

— Author: Phạm Minh Tuấn —

DEV quèn có tâm