Các lỗi thường gặp khi biên dịch C/C++ source code bằng GCC

Trong bài này mình sẽ giới thiệu một số lỗi biên dịch thường gặp khi biên dịch chương trình C/C++ bằng trình biên dịch GCC trên Linux/Unix và cách khắc phục.

1. undefined reference to ***

Đây là lỗi linker, xuất hiện khi linker không thể tìm thấy symbol đã được sử dụng. Thông thường nó hay xảy ra khi các hàm của một thư viện nào đó được sử dụng trong source code nhưng thư viện đó không được link.

Để thực hiện link một thư viện nào đó thì config như sau →

Với qmake

Với cmake

Lệnh g++

hoặc link trực tiếp bằng cách chỉ định file obiect như sau functionsModule.o là file object chứa code của function được sử dụng bởi main.o

2. error: *** was not declared in this scope

Lỗi này xảy ra khi một biến hoặc hàm không xác định nào đó được sử dụng.

— Trường hợp lỗi xảy ra với ‘biến’

Compiling error →

Fix →

— Trường hợp lỗi xảy ra với ‘hàm’

Thường xảy ra khi thiếu include header files (ví dụ sử dụng std::cout mà không có #include <iostream>) hoặc gọi hàm mà chưa có khai báo (hoặc định nghĩa) của hàm đó trước khi sử dụng, ví dụ :

Compiling error →

Fix →

hoặc

Note: Về cơ bản compiler biên dịch code từ trên xuống dưới. Tất cả mọi thứ đều phải được khai báo (hoặc định nghĩa) trước khi sử dụng.

3. fatal error: ***: No such file or directory

Compiler không tìm thấy file. Ví dụ trong 1 file source có #include “someFile.h” nhưng compiler không tìm thấy file “someFile.h” đâu cả. Trường hợp này chúng ta cần bổ sung thông tin config để compiler có thể tìm thấy file cần thiết.

Với qmake

Với cmake

Lệnh g++

— Phạm Minh Tuấn (Shun) —

Xem thêm: