2.4.5 Một số biểu thức logic

Các biểu thức điều kiện sau là tương đương nhau →

Variable > 0 tương đương với !(Variable <= 0)

Variable != 0 tương đương với !(Variable == 0)

Có thể bạn vẫn nhớ định luật De Morgan từ khi còn học ở trường trung học. Nó nói rằng:

Phủ định của 1 phép hội là phép tuyển của các phủ định

Phủ định của 1 phép tuyển là phép hội của các phủ định

Ứng dụng của định luật De Morgan vào C++ sẽ như sau:

!(p && q) == !p || !q

!(p || q) == !p && !q

Bạn hãy để ý cách sử dụng dấu ngoặc để viết các biểu thức.