2.4.1 Máy tính và logic của nó

Bạn có nhận thấy rằng các điều kiện chúng ta đã sử dụng cho đến nay rất đơn giản, khá nguyên thủy ? Các điều kiện chúng ta sử dụng trong cuộc sống thực phức tạp hơn nhiều. Hãy nhìn vào câu sau đây:

Nếu chúng ta có thời gian rảnh rỗi và thời tiết tốt thì chúng ta sẽ đi dạo.

Chúng tôi đã sử dụng kết hợp “và”, có nghĩa là việc đi bộ sẽ tùy thuộc vào việc thỏa mãn đồng thời hai điều kiện. Trong ngôn ngữ của logic, các điều kiện kết nối như thế này được gọi là conjunctions. Và bây giờ là một ví dụ khác:

Nếu bạn ở trong khu mua bán hoặc tôi đang ở trong khu mua sắm, một người trong chúng ta sẽ mua một món quà cho mẹ.

Sự xuất hiện của từ “hoặc” có nghĩa là việc mua hàng phụ thuộc vào ít nhất một trong các điều kiện này. Theo logic, sự kết hợp điều kiện như thế này gọi là disjunction Rõ ràng, ngôn ngữ C ++ cần phải có các toán tử conjunctionsdisjunctions để xây dựng nên các điều kiện kết hợp. Nếu không có chúng, sức mạnh của ngôn ngữ sẽ bị suy yếu đáng kể. Chúng được gọi là các toán tử logic (logical operators).