1.3.6 Comment trong source code (2)

Bên dưới là một ví dụ mà ở đó mọi thứ kể từ 2 dấu slash sẽ bị compiler bỏ qua. Phần bị bỏ qua đó gọi là commentDòng comment có thể bắt đầu ở bất cứ chỗ nào trên 1 line, nó có thể là một dòng không có nội dung gì.

Tiếp theo ở bên dưới là một ví dụ tương tự về comment, chỉ là một cách comment khác. Bất cứ LTV nào đọc code cũng có thể hiểu được ý nghĩa của biến Counter. Có vẻ như trong trường hợp này thì LTV sẽ đọc code nhanh hơn và tốn ít time để hiểu hơn là đọc comment 😆. Như vậy là comment không phải bao giờ cũng cần thiết các bạn nhé 😉

Các LTV chuyên nghiệp thì luôn ghi lại ở đầu file source một số thông tin như ai là tác giả của file, ai là người thay đổi, thay đổi cái gì và khi nào. Nó sẽ trông kiểu như dưới đây →

Comment còn có thể hữu ích ở một khía cạnh khác – bạn có thể sử dụng chúng để loại bỏ một phần code mà hiện tại bạn không cần đến nó. Chúng ta thường dùng cách đó trong quá trình test để thử loại bỏ những phần code bị nghi ngờ gây ra lỗi.